Colofon

Algemene voorwaarden

De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij Transport en Logistiek Nederland/Veilig Verkeer Nederland. Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto’s, artikelen en/of andere informatie. Het maken van kopieën (met uitzondering van de thuiskopie voor eigen niet-commercieel gebruik door particulieren), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Transport en Logistiek Nederland/Veilig Verkeer Nederland is verboden.

Transport en Logistiek Nederland/Veilig Verkeer Nederland besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. De inhoud van deze website is louter informatief bedoeld, houdt geen aanbieding in en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. Transport en Logistiek Nederland/Veilig Verkeer Nederland heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en pagina’s van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden.

Privacy statement

Bezoekersgegevens
Op deze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s, zonder deze bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Transport en Logistiek Nederland/Veilig Verkeer Nederland haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. De informatie die de bezoeker verstrekt wordt niet aan derden overhandigd.

Cookies
Transport en Logistiek Nederland/Veilig Verkeer Nederland maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen uw gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het gevolg kan zijn dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies. Het gebruik van cookies bij een website is een alledaagse techniek dat bij vele websites wordt gehanteerd.

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites dan van Transport en Logistiek Nederland/Veilig Verkeer Nederland. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Transport en Logistiek Nederland/Veilig Verkeer Nederland geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Bij conflicten geldt het Nederlands recht.

Disclaimer

Hoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website door Transport en Logistiek Nederland/Veilig Verkeer Nederland, wordt door Transport en Logistiek Nederland/Veilig Verkeer Nederland voor eventuele onjuistheden in de informatie op de website geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie op de website van Transport en Logistiek Nederland/Veilig Verkeer Nederland die bezoekers/gebruikers downloaden en eventueel foutief al of niet via de website van Transport en Logistiek Nederland/Veilig Verkeer Nederland aan derden worden doorgeven.

Contactgegevens

Transport en Logistiek Nederland
Postbus 3008,
2700 KS Zoetermeer

E-mail: vow@tln.nl
Telefoon: 088-4567177
www.tln.nl

Veilig Verkeer Nederland
Industrieweg 85,
7202 BZ Zutphen

E-mail: info@vvn.nl
Telefoon: 0575-548510
www.veiligverkeernederland.nl